อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓ ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่๖๗ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ๑๑-๑๓ ก.พ.๖๑


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น