อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผลงานระดับชาติ อันดับ๔ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

๓ คนเก่ง

ก่อนการประกวด สู้ๆ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น