อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

นำนักเรียนเข้ารับทุนเปรม ติณสูลานนท์


ค่ายสุนกคิด กับนักวิทย์ตัวน้อย

หนึ่งในกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

เตรียมตัวก่อนเข้าฐานเรียนรู้

เรียนรู้ตามฐานทั้งหมด 7 ฐานเรียนรู้

นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ลงมือทำ

ลงมือทำ พร้อมกินไปด้วย

พิธีกรน้อยนำเสนอ

รองผู้อำนวยการฯกล่าวรายงาน

ประธานยิงปืนเปิดกิจกรรม

เตรียมพร้อมน้องอนุบาล

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ดูแลฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน

บ่อเลี้ยงไส้เดือนรดน้ำไส้เดือน
ผลงานที่ภูมิใจอีกงาน สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล)

เกียรติบัตรระดับประเทศ
ประกวดเบสฯพอเพียงระดับประเทศ

ผลงานระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับประเทศ

รับมอบเกียรติบัตรระดับชาติ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ครูผู้สอนกิจกรรมเล่านิทาน นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ นางสาวปิยภัทร เรืองใจ

รับมอบจากท่าน ผอ.เขตฯ

เด็กหญิงวราภรณ์ จิตโสม 

โฉมหน้าคนเก่ง

เด็กชายก้องฟ้า กิจกรรมเล่านิทาน