อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดี ศรีตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถาน-ศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม..ด้วยความยินดียิ่ง

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์"

นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง.ร.ร.บ้านโพธิ์กระสังข์เหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติครับ
บรรยากาศท่านรองฯเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับภาคฯ

ชนะเลิศ ระดับภาค

ผลงานรวม

การจัดเอกสาร

พิธีเปิด

ผู้ใหญ่เข้าร่วมงาน

รางวัลสูงสุดคนการศึกษา

นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 63 นครพนม-มุกดาหาร จำนวน 17 รายการ

การนำเสนอโครงงานอาชีพ ม.1-3


อบรม..ให้กำลังใจนักเรียนจากท่าน ผอ.

แนะนำผู้สนใจโดยท่านรองฯ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลงานของเรา..ชาวโพธิ์กระสังข์

โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯจำนวน17รายการ  ดังนี้
1. กิจกรรมสุนทรพจน์ ม.1-3
2. กิจกรรมเล่านิทาน เด็กพิเศษฯ ม.1-3
3. กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3
4. กิจกรรมเพลงคุณธรรม ม.1-3
5. กิจกรรมสวดมนต์แปล ม.1-3
6. กิจกรรมโครงงานอาชีพ ม.1-3
7. กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวจะเข้) ม.1-3
8. กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวซออู้) ม.1-3
9. กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวซอด้วง) ม.1-3
10.กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวขิม7หย่อง) ม.1-3
11.กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวระนาดเอก) ม.1-3
12.กิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวมฯ ม.1-3
13.วงโปงลาง ม.1-6
14.เดี่ยวแคน ม.1-3
15.เดี่ยงโหวด ม.1-3
16.ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ ม.1-3
17.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
ซ้อมต่อ..ช่วยเป็นกำลังใจสู้ต่อเพื่อไปสู่ระดับชาติด้วยกันครับ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.4

ตัวแทนโครงงานอาชีพม.1-3

โครงงานคุณธรรม

นักร้อง..รอขึ้นเวที

ตัวแทนเล่านิทานพิเศษ(บกพร่องการเรียนรู้)

ดาราเด็กพิเศษ..

วงโปงลาง

เดี๋ยวจะหาว่า..รองไม่มาให้กำลังใจ

กิจกรรมโครงงานวิทย์

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556