อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดี ศรีตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถาน-ศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม..ด้วยความยินดียิ่ง

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไก่มาแล้วจ้า

ประกอบฐาน

กำลังอร่อยกับการกิน

กิน...กิน

ให้อาหาร

นี่ก็กิน

ตรวจ...............ไข่

ให้อาหาร..พร้อมสำรวจไข่

กำลังให้อาหารครับ

ประกอบกรงเสร็จ

ควบคุมการทำงาน

ภาพความสำเร็จ

ทีมงาน..ชมรมเลี้ยงไก่ไข่

ขอหน่อย..

นำไก่เข้ากรง

ประกอบกรง

ยึด....

เต็มที่ครับ

สร้างฐาน

เป้นร่างแล้ว

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาแบบยั่งยืน

เตรียมท่อปลูกมะนาว

ช่วยกัน..หามกระชังปลาลงสระ

คอนโดมดแดง

กระชังลงน้ำ

ทำโรงเรือนหมู

โรงเรือนหมู จิ้งหรีด

กระชังปลาพร้อมปล่อยปลาแล้ว

ล้างบ่อกบ..ชมรมเลี้ยงกบ

บ่อกบ

หมูหลุม

ทำพิธีก่อนลงนา

ไถครับ


ชมรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมลุยงาน..โดยครูวินัย

ลุยแปลงผัก...ชมรมปลูกผัก

มหกรรมทำแปลงผัก

ลุยกัน..ชั่วโมงชมรมทุกวันพฤหัสบดี

ชมรมแก้วมังกร..เตรียมงาน

ช่วยกันปลูก

ผักบุ้ง..ผลผลิต

อุโมงค์บวบ..ทางเข้าโครงการ

มะละกอครับ

รวมบวบ

แก้วมังกรครับ

ปลูกหม่อนบริเวณโครงการ

บวบยาว

แต่งพื้นที่บวบเลื้อยครับ

ใส่ฐานแก้วมังกร

อุโมงค์บวบ

สอนปลูกแก้วมังกร

นักเรียนช่วยถอนหญ้าจากต้นบวบ

ชมรมปลูกมะนาว..ลุย

ผักบุ้งเริ่มโต

ชมรมแก้วมังกร..ดายหญ้าครับ

ลุยแปลงผักกัน

ผลงานครับ

เอาหญ้าออกกันเถอะ

ทางเข้าโครงการครับ

สวยป่าว

หม่อนเริ่มขึ้น

สมุนไพร..กระชาย

แปลรูปผลิตภัณฑ์..ขวดพลาสติก

ตัวอย่างครับ

ขยะรีไซเคิล

ทำกระเป๋าครับ

หมู....ของเรา