อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดี ศรีตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถาน-ศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม..ด้วยความยินดียิ่ง

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครครูอัตรจ้าง1อัตรา (เอกปฐมวัย )

โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์รับสมัครครูผู้สอน(อัตราจ้าง)จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พ.ค. 2558 สอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษย์ วันที่16 พ.ค.2558 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ติดต่อสอบถาม 045-665063 สมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารที่โรงเรียนโดยตรง

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาแบบยั่งยืน

ชมรมเลี้ยงไก่ไข่

ไข่ดก

เก็บไข่

ผลผลิต

ให้อาหาร

ส่งไข่..อาหารกลางวัน

ชมรมเลี้ยงปลา

ชมรมเพาะปลูก

 

ทำแปลงผัก

ชมรมปลูกมะนาวในวงท่อ

แปลงปลูกผัก

ชมรมแก้วมังกร

ชมรมเลี้ยงหมู


ชมรมเลี้ยงจิ้งหรีด

ปลา

จิ้งหรีด

ชมรมเลี้ยงกบ

ชมรมไก่จ้า

ชมรมจิ้งหรีด

ทำนาครับ

ลงแขก

ไถ

หว่านปุ๋ย

กระชังปลา

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร จำนวน ๙ กิจกรรม ผลการแข่งขัน เหรียญทอง ๗ กิจกรรม เหรียญเงิน ๒ กิจกรรม

ขอหล่อหน่อย

ถ่ายหน้าห้องซ้อมสตริง..ของลุงเต๋า สกลนคร

แข่งขันวงสตริง ม.๑-๓ เหรียญทอง

วงสตริง

ปลดปล่อยแข่งเสร็จ

กิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวม  เหรียญทอง

ควบคุม...

นักร้องนำ..วงปี่พาทย์ฯ

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไก่มาแล้วจ้า

ประกอบฐาน

กำลังอร่อยกับการกิน

กิน...กิน

ให้อาหาร

นี่ก็กิน

ตรวจ...............ไข่

ให้อาหาร..พร้อมสำรวจไข่

กำลังให้อาหารครับ

ประกอบกรงเสร็จ

ควบคุมการทำงาน

ภาพความสำเร็จ

ทีมงาน..ชมรมเลี้ยงไก่ไข่

ขอหน่อย..

นำไก่เข้ากรง

ประกอบกรง

ยึด....

เต็มที่ครับ

สร้างฐาน

เป้นร่างแล้ว