อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผลงานระดับชาติ อันดับ๔ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

๓ คนเก่ง

ก่อนการประกวด สู้ๆ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

อันดับ๔ ที่ภูมิใจ

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี2559โล่

โล่รางวัล

ร่วมรับโล่รางวัล สปล.59

ผลงานพวกเรานำเสนอโครงงานอาชีพฯระดับภาคฯกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 จ.ขอนแก่น

นำเสนอโครงงานอาชีพ ม.1-3 ระดับภาคฯ

เก็บภาพประทับใจกับคณะกรรมการ

นำเสนองาน

เบื้องหลังครับ

เตรียมนำเสนอโครงงานอาชีพ ระดับภาคฯที่จ.ขอนแก่นครับ

ขึ้นของเตรียมเดินทาง

จัดบูธเตรียมพร้อม

พร้อมสำหรับการแข่งขัน