อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                ภายในปี 2558  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานประสานความร่วมมือ  ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่เทคโนโลยี มีความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น