อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ที่
รายนามผู้บริหาร
ตำแหน่ง
ปีที่รับตำแหน่ง
1
นายบุญสงค์  สติมั่น
ครูใหญ่
พ.ศ. 2460 - 2462
2
นายพรม  วงศ์วินัย
ครูใหญ่
พ.ศ. 2462 2465
3
นายบุญเลี้ยง  ทองแพรว
ครูใหญ่
พ.ศ. 2465 2467
4
นายบุญศรี  สุวรรณพรหม
ครูใหญ่
พ.ศ. 2467 2468
5
นายทองดี  ทองแพรว
ครูใหญ่
พ.ศ. 2468 2468
6
นายเม้า  สีหบุตร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2468 2484
7
นายชุม  สิงห์น้อย
ครูใหญ่
พ.ศ. 2484 2485
8
นายเม้า  สีหบุตร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2485 2490
9
นายกอง  สีหบุตร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2490 2493
10
นายสวาสดิ์  บุญรมย์
ครูใหญ่
พ.ศ. 2493 2494
11
นายพรหมมา  สุรบุตร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2494 - 2515
12
นายศศิโรจน์  สมจันทร์
ครูใหญ่
พ.ศ. 2515 2522
13
นายสมาน  ธรรมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2522 2527
พ.ศ. 2527 2538
พ.ศ. 2538 - 2550
14
นายอุดม  วรอรรถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2551 - 2553
15
นายบุญแสน  สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2554-ถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น