อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี2559โล่

โล่รางวัล

ร่วมรับโล่รางวัล สปล.59

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น