อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การนำเสนอโครงงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต๔


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น