อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560 ณ รพสต.โพธิ์กระสังข์ (11 ส.ค.2560)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น