อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ค่ายสุนกคิด กับนักวิทย์ตัวน้อย

หนึ่งในกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

เตรียมตัวก่อนเข้าฐานเรียนรู้

เรียนรู้ตามฐานทั้งหมด 7 ฐานเรียนรู้

นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ลงมือทำ

ลงมือทำ พร้อมกินไปด้วย

พิธีกรน้อยนำเสนอ

รองผู้อำนวยการฯกล่าวรายงาน

ประธานยิงปืนเปิดกิจกรรม

เตรียมพร้อมน้องอนุบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น