อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลงานระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับประเทศ

รับมอบเกียรติบัตรระดับชาติ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ครูผู้สอนกิจกรรมเล่านิทาน นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ นางสาวปิยภัทร เรืองใจ

รับมอบจากท่าน ผอ.เขตฯ

เด็กหญิงวราภรณ์ จิตโสม 

โฉมหน้าคนเก่ง

เด็กชายก้องฟ้า กิจกรรมเล่านิทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น