อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

รองผู้อำนวยการฯระดับชาติ

ถ่ายกับท่านผอ.อภิวัฒน์..หนึ่งในต้นแบบสำคัญครับ

นำเสนองานระดับชาติ

อีกบทบาท

เหรียญทองระดับชาติครับ

หน้าตาบูธนำเสนอ

กรรมการสนใจงานมากครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น