อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รองผู้อำนวยการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.obec awardsระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2558

เตรียมผลงาน

ความสำเร็จกับคนสำคัญ

สู้ครับ

กับศน.สพฐ.

พร้อมนำเสนอครับ

นำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงาน

นำเสนอครับ

เต็มที่ครับ

ตอบคำถาม

ผลงานครับ

ผู้ช่วยสำคัญ

แนะนำผู้มาเยี่ยมชม

กับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น