อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อีกหนึ่งหน่วย "ทุ่งนาพาเพลิน" วันนี้ชาวมัธยมโพธิ์กระสังข์ร่วมด้วยช่วยกัน กิจกรรมนี้ให้ความรู้หลายอย่าง ทั้งทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น