อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าของฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่ายั่งยืน รร.บ้านโพธิ์กระสังข์

ฐานเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่

ให้อาหารครับ

ไข่สวย

วัยกำลังกิน.อิอิ

ฐานเพาะปลูก ฟักข้าวครับ

เริ่มเหลือง

กำลังสุกครับ

จิตอาสาช่วยรดน้ำ

อุโมงทางเข้าโครงการ


หนึ่งในฐานเพาะปลูก แก้วมังกร มะนาวในวงท่อ

แก้วมังกร ตระไคร้

ฐานเพาะปลูก ปลูกข้าวนาหว่าน

เริ่มสุก

ใกล้....เกี่ยว

มะนาวครับ

กำลังปรับปรุงผลผลิต

แป้นพิจิตร1

มะนาววงท่อ

อุโมงเข้าโครงการครับ...ฐานเรียนรู้ทั้งหมด7ฐานครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น