อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาแบบยั่งยืน

ชมรมเลี้ยงไก่ไข่

ไข่ดก

เก็บไข่

ผลผลิต

ให้อาหาร

ส่งไข่..อาหารกลางวัน

ชมรมเลี้ยงปลา

ชมรมเพาะปลูก

 

ทำแปลงผัก

ชมรมปลูกมะนาวในวงท่อ

แปลงปลูกผัก

ชมรมแก้วมังกร

ชมรมเลี้ยงหมู


ชมรมเลี้ยงจิ้งหรีด

ปลา

จิ้งหรีด

ชมรมเลี้ยงกบ

ชมรมไก่จ้า

ชมรมจิ้งหรีด

ทำนาครับ

ลงแขก

ไถ

หว่านปุ๋ย

กระชังปลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น