อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร จำนวน ๙ กิจกรรม ผลการแข่งขัน เหรียญทอง ๗ กิจกรรม เหรียญเงิน ๒ กิจกรรม

ขอหล่อหน่อย

ถ่ายหน้าห้องซ้อมสตริง..ของลุงเต๋า สกลนคร

แข่งขันวงสตริง ม.๑-๓ เหรียญทอง

วงสตริง

ปลดปล่อยแข่งเสร็จ

กิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวม  เหรียญทอง

ควบคุม...

นักร้องนำ..วงปี่พาทย์ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น