อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลงานของเรา..ชาวโพธิ์กระสังข์

โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯจำนวน17รายการ  ดังนี้
1. กิจกรรมสุนทรพจน์ ม.1-3
2. กิจกรรมเล่านิทาน เด็กพิเศษฯ ม.1-3
3. กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3
4. กิจกรรมเพลงคุณธรรม ม.1-3
5. กิจกรรมสวดมนต์แปล ม.1-3
6. กิจกรรมโครงงานอาชีพ ม.1-3
7. กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวจะเข้) ม.1-3
8. กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวซออู้) ม.1-3
9. กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวซอด้วง) ม.1-3
10.กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวขิม7หย่อง) ม.1-3
11.กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (เดี๋ยวระนาดเอก) ม.1-3
12.กิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวมฯ ม.1-3
13.วงโปงลาง ม.1-6
14.เดี่ยวแคน ม.1-3
15.เดี่ยงโหวด ม.1-3
16.ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ ม.1-3
17.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
ซ้อมต่อ..ช่วยเป็นกำลังใจสู้ต่อเพื่อไปสู่ระดับชาติด้วยกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น