อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.4

ตัวแทนโครงงานอาชีพม.1-3

โครงงานคุณธรรม

นักร้อง..รอขึ้นเวที

ตัวแทนเล่านิทานพิเศษ(บกพร่องการเรียนรู้)

ดาราเด็กพิเศษ..

วงโปงลาง

เดี๋ยวจะหาว่า..รองไม่มาให้กำลังใจ

กิจกรรมโครงงานวิทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น