อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประเมินต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ความสำเร็จของผู้บริหารฯโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ..กับต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล

การแสดงของวงโปงลาง"ออนซอนโพธิ์กระสังข์"ก่อนพิธีสรุปผลการประเมินฯและมอบโลห์และตราสัญลักษณ์

คณะครูถ่ายภาพร่วมกับ..ป้ายสัญลักษณ์..มันใหญ่แท้น้อ

ทำสำเร็จแล้วครับผม..ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน...

คณะกรรมการสถานศึกษา..ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดี

พิธีมอบโลห์ต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบลให้กับผู้อำนวยการฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น