อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลงานนักเรียน ตัวแทนเขตพื้นที่ฯ

โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครู-นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทน สพป.ศก๔ จำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้
๑.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (พิการด้านร่างกาย) ป.๑-๖
๒.เล่านิทาน(บกพร่องด้านการเรียนรู้) ม.๑-๓
๓.วงดนตรีพื้นบ้าน วงโปงลางระดับมัธยม ม.๑-๖
๔.ตอบปัญหาสุขศึกษา ม.๑-๓
๕.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓
๖.เพลงคุณธรรม ม.๑-๓
๗.ทำนองเสนาะบทอาขยาน ม.๑-๓
๘.แอโรบิก ม.๑-๓
๙.เดี่ยวจะเข้ ม.๑-๓
๑๐.เดี่ยวขิม๗หย่อง ม.๑-๓
๑๑.เดี่ยวซออู้ ม.๑-๓
๑๒.วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-๖
๑๓.เดี่ยวแคน ม.๑-๖
๑๔.เดี่ยวโหวด ม.๑-๖
ขอให้ทำเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและสพป.ศก.๔ นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น